t>

Kontakt os på telefon

20 10 38 25

​Gode råd og tips til at bestå teoriprøven

​Bliv helt klar til dine prøver​

Når der kommer et billede.

Du kommer kørende, pludslig fryser vi billedet og der spørges "hvordan vil du fortsætte her?"

​Det kan også være, at der bliver spurgt ind til en lovregel. f.eks parkering, lys eller alkohol.

Øvelse gør mester.

Hvor hurtigt kører du?

Du skal altid køre med den højest tilladte og forsvarlige hastighed. Det kan være, at du får at vide, at du kører 50 km/t på en vej hvor du må køre 80 km/t, så har du allerede sat farten ned med 30 km/t. Det vil f.eks. ofte være tilstrækkelig fartnedsættelse til et sving, med mindre vejen er smal, glat eller lignende.

Bremse eller standse?

Bremse og standse er ikke det samme. Når du bremser, nedsætter du farten ved at træde på bremsepedalen.

Når du standser, træder du på bremsepedalen indtil bilen holder stille.

Overhaling.

"Du er ved at indhente bilen foran, der kører langsomt"

Så må du køre hurtigt og vis der er fri overhalings strækning skal du overhale med det samme. Men pas på forhindrer f.eks. bagfrakommende, modkørende, forbud mod overhaling. og hvis du IKKE overhaler bilen med det samme, må du så selv bremse og køre langsomt.

Vær opmærksom på det rigtige.

Du skal være særlig opmærksom på ting der har betydning for din kørsel de næste 2-3 sekunder. Hvis du bremser for noget (f.eks. børn), så skal du ikke være særlig opmærksom på ting, som kommer efter det du bremsede for - de ting vil du ikke længere nå frem til indenfor 2-3 sekunder.

​Se og lyt godt efter.

Du skal sætte igang, skifte vognbane eller lignende. I sidespejlet kan du se at der er frit bagude. Det, du får at vide, afgør hvad du skal gøre nu:

• Der er ingen kørende bagude

Så er der frit bagud, og så er det fordi du allerede har orienteret dig korrekt. Derfor kan du godt udføre manøvren, hvis forholdende i øvrigt er ok.

• Du får ikke noget at vide om bagfra kommende

Så skal du ikke udføre manøvren med det samme. Du skal jo først orientere dig ved at se bagud og afdække den blinde vinkel.

• Er der ikke frit bagude i sidespejlet

​Så skal du normalt ikke sætte igang eller skifte bane.

I tvivl om svaret

Er du i tvivl om svaret, så følg din første indskydelse (du har hørt svaret før). Sæt dit kryds, glem spørgsmålet og vær klar til det næste billede.

Der er mindst 50% sandsynlighed for at dit kryds er sat rigtigt. Men hvis du bruger for lang tid på et spørgsmål, er du ikke klar til næste spørgsmål.

Sig ikke dig selv imod

Der findes spørgsmål i teoriprøven hvor du nemt kan komme til at modsige dig selv.​

Hvis du svarer JA til at fortsætte med uændret hastighed, så skal du svare NEJ til at flytte foden til bremsen. Hvis du flytter foden til bremsen fortsætter bilen ikke med uændret hastighed.

​Hvis du svarer NEJ til at skifte bane, skal du svare JA til at holde din bane. Det er jo konsekvensen af, at du ikke skifter bane.

​Simple lette spørgsmål

Mange af teoriprøve-billederne er enkle, og spørgsmålene lette at svar ja eller nej til. Måske for nemme eller så simple, at du måske taber koncentrationen. Pas på at du ikke begynder at lede efter et problem, som ikke er der. Nogle gange er det bare nemt. Fire gange JA kan godt lade sig gøre, men lyder spørgsmålene for underlige eller for overraskende, så svar Nej.

Svar med det samme

Når du øver dig, så prøv at svare med det samme. Undgå at bruge for lang tid på et spørgsmål. Sæt dit kryds også selvom den rigtige løsning nogle gange kommer til sidst. Har du sat dit kryds, så ved du hvad du skal rettes. Men gør det hurtigt, for det er vigtigt du er klar til næste billede.

Hvis du synes du har for mange fejl, og ikke synes du har nemt ved teoriprøven. så er det fordi du ikke har øvet nok. Prøv også at øve på nogle flere teoriprøver efter at have læst Grøn Køreskoles gode råd og tips til at bestå teoriprøven.

Fortæl venligst hvis du ikke føler dig klar nok til din prøve, så vi kan nå at gøre noget ved det. Grøn Køreskole vil gerne hjælpe dig.

​​

Målet er, at du skal bestå.

​Med venlig hilsen

Grøn Køreskole

Leander Kokspang​

Info om teoriprøve

​Prøvelokalet lukkes ved aftalt mødetid, elever der møder for sent og efter prøven er begyndt, kan ikke få adgang til prøvelokalet og må have en ny tid med nyt gebyr.

Nyt prøvegebyr på 600,- kr. for en ny prøve.

Prøven har normalt en varighed på ca. en halv time.

Men der kan også godt gå en halv time inden man får svarene.

I kan tidligst gå til teoriprøve en måned før I fylder 18 år.

Teoriprøven gælder i 12 måneder.

I bliver vejledt om udfyldning af prøvens afkrydsningsskema...

I får 2 prøvebilleder før prøven starter, så I kan få ro på nerverne...

I får tydeligt at vide, hvornår prøven starter og slutter...

I får også at vide, at brug af hjælpemidler ikke er tilladt!...

Det er kun prøvesagkyndige og aspiranter, som har adgang til prøvelokalet under prøven.

Kan du dokumentere særlige problemer med at aflægge skriftlig teoriprøve, kan du aflægge en speciel prøve, som kan foregå således:

- Den sagkyndige oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Det er de samme spørgsmål + billeder som i den almindelige teoriprøve.(Ordblindhed er ikke grund nok til at få specialprøve...)

Har man behov for tolk skal man selv betale for tolken.

​Som en lille start

I vil få 2 prøve billeder før selve teoriprøvens start.

I får tydeligt at vide, hvornår prøven begynder og slutter.

I vil få forevist en lysbilledeserie på 25 billeder, spørgsmålene er indtalt på et lydbånd, og der vil være fra 3 til 4 spørgsmål til hvert billede.

I vil få udleveret et afkrydsnings skema til besvarelse af billedeserien og spørgsmål. I skal enten svare ja eller nej til spørgsmålene, som passer til hvert billede.

Skriftlig prøve og den varer ca. ½ time.

​Ingen brug af hjælpemidler.

​I får resultatet at vide efter endt prøve.

​I må max have 5 fejl

Når i er færdige med prøven:

Prøven bedømmes af den motorsagkyndige efter færdselstyrelsens rette vejledning.

I må have op til 5 fejl - har man over 5 fejl er man ikke bestået og må op til en ny prøve.

Resultatet af prøven skal så vidt det er muligt straks meddeles efter prøven.

De elever, der ikke har bestået, skal have oplyst hvilke emner i undervisningsplanen, der er fejlagtige eller utilfredsstillende.​​

​Følg Grøn Køreskole på Facebook

På vores Facebook kan du holde dig opdateret med
​ vigtig information omkring køreskolen.

Anmeldelser

En masse elever har skrevet anmeldelse af Grøn Køreskole.

Kom ind og se, hvad de kan fortælle om vores arbejde.

Vi ses snart!

FIRMAINFORMATION

Grøn Køreskole

v/ Leander Kokspang

CVR: 32174981​

ADRESSEINFORMATION

Nørregade 56, Odense C

Algade 1 Haarby​

Find vej med Google Map

KONTAKTINFORMATION

Tlf.: 20 10 38 25

E-mail: leanderk@live.dk