t>

Kontakt os på telefon

20 10 38 25

Generhvervelse

Generhvervelse hos Grøn Køreskole i Odense


Grøn Køreskole tilbyder:

Hurtigt, billigt og diskret generhvervelse af kørekort.

TEORI: Du behøver kun at komme på køreskolen en gang, for at få udleveret teori-cd og evt. en teoribog.

Som noget Nyt vil jeg tilbyde at komme forbi med div. teorimatralle på din hjemadresse.


PRAKTIK: Køretimer når det passer dig, f.eks lige op til køreprøven.

Grøn Køreskole giver også masser information uden merpris.
Ring og aftal et møde, så finder vi ud af hvad der er dit behov.

Kontrollerende køreprøve afholdes ved flg. tilfælde:​

  • Betinget/ubetinget frakendelse af førerretten
  • Efter kørselsforbud
  • Begrundet tvivl om førerens kørefærdighed/manglende kendskab til færdselsregler ell. forståelse for hensyn til andre trafikanter

Kontakt os og hør mere på telefon 20 10 38 25, e-mail leanderk@live.dk eller udfyld vores formular her.

Betinget frakendelse

​Loven kræver, at du består en teoriprøve og en praktisk køreprøve. Du skal normalt aflægge prøven inden for den tidsfrist, som fastsættes af politiet.

Teoriprøven

Grøn Køreskole anbefaler at øve til under 3 fejl på den udleverede teori cd eller online kode. inden du går op til teoriprøven. Jeg har også andet matralle der kan hjælpe dig.

Mulighed for enkel-undervisning med en teoriprøve + gennemgang af 25 billeder med gode råd og tips.
Eller deltage evt. også i evaluerende teoriprøver, sammen med de andre elever (obs. kræver at eleverne er nået så langt i deres forløb)

Køreprøven

Inden køreprøven anbefales det klart, at tage nogle opfriskende køretimer - selvfølgelig efter dit behov.

Varighed er typisk 2 x 45 min. Du skal lære at køre skolevognen på en bestemt sikker måde, vi kommer rundt i Odense på de forskellige farlige steder, som de prøvesagkyndige gerne vil forbi, ud på omfartsvej ring 3, motorvej, højrevigepligt, dobbeltrettet cykelsti mm. Derefter skal vi gennemgå lovkrav på skolevognen. Lys, lygter, dæk, bremser osv.


På køreprøvedagen: 1 x 45 min. kører vi den værste nervøsitet af, finpudser de sidste par småting.

Hvis du ikke aflægger prøven, bliver dit kørekort inddraget af politiet. Det samme gælder, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve. Så vælg din kørelærer med omtanke.

Ubetinget frakendelse​

Teori og kørelektioner kan anbefales som overstående. Men der er også mulighed for interaktiv undervisning over pc. på diverse hjemmesider. Vi har også en masse andet undervisningsmateriale, der kan bruges. Vi tager udgangspunkt i dine behov.


Husk at du skal søge politiet om retten til at generhverve. Dvs. at du skal ind på Borgerservice og aflevere din ansøgning om kørekort. (Ansøgningen kan du få hos grøn køreskole eller borgerservice) Medbring legitimation og et billede af dig selv + 890 kr til prøvegebyret. Prøvegebyret på 890,00 kr. dækker både teori- og køreprøven.

Andet: Havde du kørekort til flere kategorier, f.eks. lastbil, motorcykel mm.?

Såfremt du består senest ved den 2. prøve og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, generhverver du automatisk de kategorier du havde før frakendelsen.

Består du ikke senest ved den 2. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er gået 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal der aflægges særskilt prøve for hver af de kategorier du ønsker at generhverve kørekort til. Der skal så også betales prøvegebyr til politiet for hver af kategorierne, man ønsker at generhverve. Grøn køreskole kan kun hjælpe med kat.b personbil under 3.500 kg. Den teoretiske undervisning må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og den praktiske prøve kan tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb.

Køreprøven

Inden køreprøven anbefales det klart, at tage nogle opfriskende køretimer - selvfølgelig efter dit behov.

Varighed er typisk 2 x 45 min. Du skal lære at køre skolevognen på en bestemt sikker måde, vi kommer rundt i Odense på de forskellige farlige steder, som de prøvesagkyndige gerne vil forbi, ud på omfartsvej ring 3, motorvej, højrevigepligt, dobbeltrettet cykelsti mm. Derefter skal vi gennemgå lovkrav på skolevognen. Lys, lygter, dæk, bremser osv.

På køreprøvedagen: 1 x 45 min. kører vi den værste nervøsitet af, finpudser de sidste par småting.

Hvis du ikke aflægger prøven, bliver dit kørekort inddraget af politiet. Det samme gælder, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve. Så vælg din kørelærer med omtanke.

Pr. 1.1.2017 Torben Trafik også at finde på adressen

Ubetinget frakendelse​

Teori og kørelektioner kan anbefales som overstående. Men der er også mulighed for interaktiv undervisning over pc. på diverse hjemmesider. Vi har også en masse andet undervisningsmateriale, der kan bruges. Vi tager udgangspunkt i dine behov.


Husk at du skal søge politiet om retten til at generhverve. Dvs. at du skal ind på Borgerservice og aflevere din ansøgning om kørekort. (Ansøgningen kan du få hos grøn køreskole eller borgerservice) Medbring legitimation og et billede af dig selv + 890 kr til prøvegebyret. Prøvegebyret på 890,00 kr. dækker både teori- og køreprøven.

Andet: Havde du kørekort til flere kategorier, f.eks. lastbil, motorcykel mm.?

Såfremt du består senest ved den 2. prøve og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, generhverver du automatisk de kategorier du havde før frakendelsen.

Består du ikke senest ved den 2. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er gået 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal der aflægges særskilt prøve for hver af de kategorier du ønsker at generhverve kørekort til. Der skal så også betales prøvegebyr til politiet for hver af kategorierne, man ønsker at generhverve. Grøn køreskole kan kun hjælpe med kat.b personbil under 3.500 kg. Den teoretiske undervisning må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og den praktiske prøve kan tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb.

Kørselsforbud / særlig køreundervisning (gives til nye billister)

​Når ansøgningen indleveres til kommunen med henblik på godkendelse eller berammelse af kontrollerende køreprøve, skal følgende være opfyldt :

Lovens krav til undervisning:

8 lektioner teoriundervisning (Trafikadfærd, grundregler for bilkørsel, manøvrer på vej, særlige risikoforhold.)
8 lektioner manøvre på vej

Undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage. Der kan først bestilles den kontrollerende køreprøve, når du har gennemført alt undervisningen.

Herefter bestå en teori- og praktisk køreprøve
Eller
Skyldes kørselsforbudet alene spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et kursus i Alkohol ,Narko og Trafik.

Kursus i Alkohol, Narko & Trafik ( Det gamle A/T-kursus)
Har du fået et kørselsforbud, en betinget eller en ubetinget frakendelse af kørekort på grund af spirituskørsel, skal du gennemføre et ANT-kursus.
Du kan først bestille den kontrollerende køreprøve, når du har gennemført ANT-kurset
Herefter bestå en teori- og praktisk køreprøve.

Helbredsmæssig køretest

Grøn Køreskole anbefaler et par opfriskende køretimer.

Konsekvensen af at ikke bestå en køretest er indkaldelse til en kontrollerende teori- og praktisk prøve, hvor kravene er en del svære.

Ring for yderligere oplysninger.

Alkohol, Narko og Trafik ( Det gamle A/T-Kursus)

​Kursusgebyret for deltagelse i ANT-kursus koster 3200 kr. og ANT-kurset er gyldigt et år.


Personer med en ubetinget frakendelse må tidligst påbegynde ANT-kursus 3 måneder før frakendelsesperiodens udløb.

Tilmelding og oplysning om kursusstart:

Kontakt: Vivi Dixen Eggert.
Tlf.: 76 63 10 48 eller mail: Vivi.Dixen.Eggert@regionsyddanmark.dk

Læs mere på; regionsyddanmark.dk/wm244803

Du kan benytte online tilmelding: atrsd.plan2learn.dk


Hvad går det ud på?
Formålet med ANT kurset er at skabe bedre vaner og en anden kultur, så kørsel i påvirket eller svækket tilstand undgås.

Der undervises bl.a. i:

• Rusmidlers fysiske og psykiske indvirkning på mennesket
• Hvem og hvor mange kører i påvirket eller svækket tilstand
• De fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af at køre i påvirket eller svækket tilstand
• Faktorer, der påvirker evnen til at køre i påvirket tilstand
• Træthed i trafikken
• Bevidsthed om højrisikosituationer for kørsel i påvirket eller svækket tilstand
• Hvilke behandlingsmuligheder der findes for personer med rusmiddelsproblemer
• Orientering om teoriprøve og den praktiske køreprøver

Hvornår kan jeg starte på ANT kursus?
Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet må du tidligst påbegynde kurset 3 måneder før din frakendelsesperiode udløber
Hvis du har fået en betinget frakendelse af kørekortet kan du starte på første ledige kursus.
Hvis du har fået et kørselsforbud af kørekortet må du skal afgørelsen om kørselsforbud være endelig fær kurset kan påbegyndes.
Bemærk: Du kan ikke blive tilmeldt teoriprøve eller den praktiske prøve før du har gennemført ANT kursus.

Hvad koster det?
Kurset koster 3.200,- kr. og prisen er gældende for hele landet.

Om kursusbeviset:
Såfremt kursusgebyret er indbetalt, udleveres kursusbeviset på sidste modul af ANT kurset.
Beviset skal afleveres ved tilmelding til teori- og køreprøve.
Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve højst være ét år gammelt.

Prøvegebyret koster 890,00 kr.

Det betales efter oprettelse af forløb eller inden teoriprøven der bestilles. det kan betales via e-boks, personligt fremmøde, eller hos Borgerservice.

Dækker både teori- og køreprøven. Dumper du f.eks teoriprøven skal du betale et nyt gebyr på 890 kr.

Før du kan gøre brug af dit prøvegebyr, skal dit forløb og papir godkendes gøres hos Borgerservice. Medbring legitimation, papirer fra politi og evt. billede af dig selv.


Grøn Køreskole kan også betale prøvegebyr for dig hos Borgerservice, men så pålægges der 100 kr. administrationsgebyr udover de. 890 kr.

Prisliste hos Grøn Køreskole pr. 01/07-2016

Teoridel:  HAARBY

Dvs. møde med gode råd, lån af 2 x teori cd'er eller adgang til prøvesystem evt. teoribog, udlevering af køreprøveplan med 12 grønne råd, oprettelse hos køreprøvebooking, tjek af papir mm. + "senere" Bestilling af teoriprøve når du føler dig klar.

Obs. Under oprettelse på køreprøvebooking er det en fordel at betale dit Prøvegebyr på 890.- med det samme.

Du kan komme til teori i Haarby så tit du vil 

Teoridel: ODENSE

I Odense vil jeg tilbyde at komme forbi din hjemadresse og holde mødet

( selvfølgelig diskret)

1200 Kr.​

(Ca. 30-40 min)

1 til 1 undervisning med Kørelærer    ( 45 min-60 min )

f.eks teoriprøve + gennemgang af 25 billeder med en kørelærer der giver gode råd og tips

Det kan godt betale sig !

Nyhed.

I Odense vil jeg tilbyde at komme forbi din hjemadresse og holde mødet ( selvfølgelig diskret)

450 Kr.

Booking af teoriprøve:

​Gives gratis til kunder der  har købt vores fordelagtige teoridel,

Booking af teoriprøve kan også gøres hos borgerservice.

200 Kr.

Bestilling af Køreprøve:

Opkald, mail plus booking i kalender.

Gives til gratis kunder der har købt vores fordelagtige teoridel

100 Kr.​

Kørelektion (45 min)

Obs! Hos Grøn Køreskole får du grønne råd med på vejen - det betaler sig!

500 Kr.

Leje af skolevogn til afvikling af køreprøve

500 Kr.

Hvad er dit behov?

Kontakt: Grøn Køreskole og aftal et møde

​Følg Grøn Køreskole på Facebook

På vores Facebook kan du holde dig opdateret med
​ vigtig information omkring køreskolen.

Anmeldelser

En masse elever har skrevet anmeldelse af Grøn Køreskole.

Kom ind og se, hvad de kan fortælle om vores arbejde.

Vi ses snart!

​★★★★★

Vi er vurderet 5/5 stjerner ud af 5 anmeldelser på Facebook​

FIRMAINFORMATION

Grøn Køreskole

v/ Leander Kokspang

CVR: 32174981​

ADRESSEINFORMATION

Nørregade 56, Odense C

Algade 1 Haarby​

Find vej med Google Map

KONTAKTINFORMATION

Tlf.: 20 10 38 25

E-mail: leanderk@live.dk